ACM Czech, s. r. o.

ACM Czech, s. r. o. | Jablonecká 8/31, 460 01 Liberec

Aktuality

ISO proti kurupci
15. 4. 2019 - ISO 37001:2017 Systémy protikorupčního managementu
ISO pro lepší fotografii
14. 3. 2019 - ISO 12232:2019 Fotografování - Digitální fotoaparáty - Stanovení expozice, citlivosti ISO, standardní citlivosti a doporučené expozice
Udržitelný turismus
15. 2. 2019 - ISO/TC 228 Cestovní ruch a související služby
ISO a zákazník
31. 1. 2019 - Jak Vám mezinárodní standardy pomáhají v běžném životě.