ACM Czech, s. r. o.

ACM Czech, s. r. o. | Jablonecká 8/31, 460 01 Liberec

Navigace:   » Úvodní stránka  » Certifikace  

Výhody

Proč uvažovat nad certifikací dle jednotlivých systémů managementu?

Certifikovaná organizace svým zákazníkům poskytuje záruky, že její systém řízení je schopen dodávat produkty, které v plné míře splňují jejich požadavky. Certifikace je nadále dobrovolným krokem.

Zavedení alespoň systému managementu kvality je však jednou z podmínek dlouhodobé podnikatelské úspěšnosti. Vedení organizace přijímá závazek, že bude plně respektovat požadavky normy a určuje úroveň kvality výrobků či služeb, zároveň také vykonává všechny potřebné kroky k jejímu zajištění. Mezinárodní standard ISO 9001:2015 zaručuje, že organizace je schopna dostát požadavkům zákazníka a plní požadavky a právní normy, nezbytné pro fungování organizace v EU.

 

Mezi hlavní výhody patří:

  • Zvýšení důvěryhodnosti
  • Možnost vstoupit na nové trhy či do nových tržních segmentů
  • Zvýšení kvality produkce/služeb
  • Snížení nákladů na opravy, reklamace a řešení krizových situací, jimž lze předejít
  • Uspořádání dosud využívaných postupů a nástrojů řízení, jejich aktualizace dle měnících se potřeb
  • Automatizace činností
  • Přehled o legislativních požadavcích na činnost, hlídání termínů

 

Dále viz jednotlivé normy v sekci Systémy