ACM Czech, s. r. o.

ACM Czech, s. r. o. | Jablonecká 8/31, 460 01 Liberec

Navigace:   » Úvodní stránka  » Systémy  

ISO 9001:2015

Systém managementu kvality

ISO 9001:2015 se z původně britského standardu zaváděného v průmyslových podnicích postupně stala celosvětově nejrozšířenější všeobecně respektovanou normou. Mnoho let úprav a revizí z ní vytvořilo dnešní takřka univerzální standard, který může být zaveden ve velkých stejně jako v těch nejmenších společnostech, bez ohledu na předmět jejich činnosti. V této vysoké aplikovatelnosti spočívá její největší význam, protože tak umožňuje srovnání na základě jasně dané sumy parametrů, k jejichž dosažení je třeba kdekoliv na světe učinit podobná opatření. Stručně lze systém managementu kvality (SMK) shrnout v osmi bodech:

 • Zaměření na zákazníka
 • Zodpovědnost vedení
 • Účinné zapojení všech osob
 • Procesní přístup
 • Systémově chápané řízení
 • Neustálé průběžné zlepšování
 • Věcný přístup k rozhodování
 • Vzájemně výhodné dodavatelské vztahy

Dnes je ISO 9001 ustáleným rámcem pro systémový přístup k řízení firemních procesů a jako takový je stále častěji využíván ke snazší orientaci mezi aktéry vstupujícími na trh. To se projevuje například zvyšujícím se výskytem požadavků na plnění normy při nejrůznějších výběrových řízeních. Pro samotné společnosti, které zavedou SMK je tak okamžitým přínosem posílení konkurenceschopnosti. Mezi dlouhodobé výhody pak namátkou patří:

 • možnost vstoupit na nové trhy
 • snižování nákladů
 • zvýšení kvality produktů či poskytovaných služeb
 • účinnější kontrola a usměrňování firemních procesů
 • lepší dokumentace procesů
 • zaměstnanci získají širší povědomí o kvalitě
 • snížení počtu nutných oprav a změn
 • zlepšení pracovních výsledků

Zavedením SMK ve Vaší společnosti dáváte najevo zodpovědný přístup, který lépe něž cokoli jiného posílí Vaši důvěryhodnost, která je bezpochyby nejlepším způsobem, jak se odlišit od konkurence.

 

V roce 2015 byla představena nová, upravená verze. Přechod na ní je možný do 15. září 2018, poté nebude ISO 9001:2008 existovat a bude plně nahrazeno ISO 9001:2015.