ACM Czech, s. r. o.

ACM Czech, s. r. o. | Jablonecká 8/31, 460 01 Liberec

Navigace:   » Úvodní stránka  » Systémy  

OHSAS 18001: 2007

Systém managementu BOZP (bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) OHSAS 18001:2007 je systém managementu BOZP vytvořený s cílem pomoci organizacím zvládnout zdravotní a bezpečnostní rizika a usnadnit soulad s právními předpisy.

Na poli legislativy z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se střetává celá řada zájmů různých odvětví průmyslu a obchodu na všech úrovních. S nástupem 'kultury uplatňování požadavků' a firemní odpovědnosti je třeba zajistit, aby všechny použitelné prostředky byl v souladu.

Ve Spojeném království, stejně jako u dalších poučených národů, stále více a více organizací využívá OHSAS 18001:2007 k řízení své firemní zdravotní a bezpečnostní odpovědnosti.

Tento norma vychází z PDCA (Plánuj - Dělej - Kontroluj - Prováděj) cyklu neustálého zlepšování, společného mnoha britským, evropským i mezinárodním normám, a je oceňována pro její snadné použití a zavedení. Fáze plánování se skládá z identifikace zdravotních a bezpečnostních rizik a hrozeb, s tím spojených požadavků právních předpisů a vypracování programu ke snížení rizik za pomoci pro-aktivních prostředků. Fáze provádění vyžaduje, aby organizace identifikovala odborné znalosti a kontroly pro řízení nejvýznamnějších rizik pomocí vzdělávání, odpovídající dokumentace, plánováním a řízením aktivit a potenciálních mimořádných událostí.

Kontrola požadavků zahrnuje sledování nehod, mimořádných událostí, pochybení, zlepšovacích programů, hodnocení shody s právními a jinými požadavky, interní audity a zacházení s neshodami.
Konečně, organizace potřebuje pracovat s údaji, které shromáždila revidováním výsledků auditů a dalších kontrolních mechanismů. Součástí tohoto požadavku je pravidelná kontrola managementu.
Některé z uznávaných výhod dodržování OHSAS 18001:2007 jsou:
• Pro-aktivní řízení rizik
• Soulad s právními a jinými požadavky
• podporuje obousměrnou komunikaci v organizaci
• Identifikace negativních trendů v práci souvisejících se zraněními a nemocemi
• Vytváření marketingových příležitostí
• Vylepšení pro-aktivní společenské image
• Zlepšení zaměření managementu
• Snížení nákladů / závazků
• Poskytuje jasný návod pro požadavky organizací

V roce 2018 byla norma OHSAS nahrazena normou ISO 45001:2018. Do března 2021 běží tříleté přechodové období, kdy je nutné přejít na novou normu. S úpravou vašeho systému a certifikací vám rádi pomůžeme.