ACM Czech, s. r. o.

ACM Czech, s. r. o. | Jablonecká 8/31, 460 01 Liberec

Navigace:   » Úvodní stránka  » Aktuality  

Aktuality

Změny DPH – quick fixes – platné od 1. 9. 2020

Poslat článek

 

Nyní máte možnost poslat odkaz článku svým přátelům:

 

Váš e-mail:

(Není povinný)

E-mail adresáta:

Odkaz článku:

Vzkaz:

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 


9. září 2020, 12.49 - Od 1. 1. 2020 je na základě rozhodnutí EU zavedena opatření k rychlé nápravě stávajícího systému DPH - quick fixes. Tato novela vstoupila v platnost v České republice dnem 1. září 2020.

Quick fixes se budou týkat obchodování zboží v rámci EU se zaměřením na:

 • prokazování přepravy zboží do jiného členského státu EU,
 • identifikační číslo DPH při dodání zboží do jiného členského státu EU,
 • konsignační sklady,
 • řetězové obchody.

Prokazování přepravy zboží do jiného členského státu EU

Dodání zboží do jiného členského státu EU je osvobozeno od DPH za podmínky, že je jeho přeprava do jiného členského státu prokázána.

 • Pokud dopravu organizuje prodávající,
  • musí doložit alespoň dva důkazy potvrzující přepravu. Musí se jednat buď o dva přepravní doklady (podepsaný CMR, náložní list, faktura od dopravce zboží, faktura za leteckou přepravu),
  • nebo o jeden přepravní doklad a jeden další doklad (např. bankovní doklad potvrzující úhradu přepravy, potvrzení skladovatele ve státě určení, pojistka vztahující se na přepravu zboží).
 • Pokud je doprava organizována kupujícím,
  • musí mít prodávající kromě dvou výše uvedených důkazů ještě písemné potvrzení od kupujícího, že zboží bylo přepraveno nebo odesláno do daného členského státu.

V současné době však zatím není zcela jasné, jaký bude postup v případě, že bude doprava zajišťována vlastními zaměstnanci.

Identifikační číslo DPH při dodání zboží do jiného členského státu EU

Dodavatel zboží musí mít k dispozici DIČ kupujícího a uvést ho v souhrnném hlášení. V případě, že kupující své DIČ dodavateli nesdělí, nebude možné na dodání zboží do jiného členského státu uplatnit osvobození.

Konsignační sklady

V rámci quick fixes se jedná o přemístění zboží v tzv. režimu skladu, kdy přesun mezi členskými státy již nebude považován za zdanitelnou transakci. Prodávající přizná osvobozené dodání zboží do jiného členského státu pouze v souhrnném hlášení. Bude tak zaveden nový kód, který bude určen pro přemístění zboží do jiné členské země EU v režimu skladu.

Až dojde k převodu vlastnického práva ke zboží, prodávající vykáže v souhrnném hlášení a daňovém přiznání již klasické dodání zboží do jiného členského státu. Kupující vykáže ve svém kontrolním hlášení a daňovém přiznání pořízení zboží z jiného členského státu.

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

Poslat článek Diskuse (0) Autor: Ing. Vladimír Žďárský Přečteno: 94x