ACM Czech, s. r. o.

ACM Czech, s. r. o. | Jablonecká 8/31, 460 01 Liberec

Navigace:   » Úvodní stránka  » Aktuality  

Aktuality

ISO pro udržitelný rozvoj

29. května 2019, 08.39 - V roce 2015 stanovilo OSN plán pro řešení nejpalčivějších problémů na dalších 15 let.

 

Cíle udržitelného rozvoje představují ambiciózní plán na posílení míru a prosperity, vymýcení chudoby a ochranu planety. Jsou celosvětově uznávány jako nezbytné pro budoucí udržitelnost našeho světa.

Tento akční plán vyžaduje příspěvek všech složek společnosti, včetně místních a národních vlád, podniků, průmyslu a jednotlivců. Aby byl tento proces úspěšný, vyžaduje konsenzus, spolupráci a inovace.

ISO vydalo více než 22 000 mezinárodních norem a souvisejících dokumentů, které představují celosvětově uznávané směrnice a rámce založené na mezinárodní spolupráci. Jsou postaveny na konsensu a poskytují pevný základ, na kterém mohou inovace vzkvétat, a jsou základními nástroji, které pomohou vládám, průmyslu a spotřebitelům přispět k dosažení každého z těchto cílů.

Pro každý cíl identifikovala ISO standardy, které představují nejvýznamnější příspěvek danému problému. Tyto standardy slouží jako zdroj pro ty, kteří hledají konkrétní způsob, jakým jejich organizace může přispět. 

 

OSN stanovilo celkem 17 cílů:

1. Konec chudoby 

2. Konec hladu

3. Zdravý a kvalitní život

4. Kvalitní vzdělání

5. Rovnost mužů a žen

6. Pitná voda. Kanalizace

7. Dostupné a čisté energie 

8. Důstojná práce a ekonomický růst

9.  Průmysl, inovace a infrastruktura

10. Méně nerovností

11. Udržitelná města a obce

12. Odpovědná výroba a spotřeba

13. Klimatická opatření

14. Život ve vodě

15. Život na souši

16. Mír, spravedlnost a silné instituce

17. Partnerství ke splnění cílů 

 

Eco Stavba, Dům, Ekologické Trvale Udržitelný Rozvoj

 

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

Poslat článek Diskuse (0) Autor: Ing. Vladimír Žďárský Přečteno: 1900x