ACM Czech, s. r. o.

ACM Czech, s. r. o. | Jablonecká 8/31, 460 01 Liberec

Navigace:   » Úvodní stránka  » Akreditace  

Akreditace

Poskytování nejvyššího standardu služeb je účelně řízeno akreditací pro certifikaci dle mezinárodních standardů pod číslem 245, která je v držení mateřské společnosti ACM Limited se sídlem ve Velké Británii. Tuto akreditaci uděluje agentura UKAS (United Kingdom Accreditation Service), jež patří mezi nejvýše ceněné a celosvětově uznávané agentury, které se věnují kontrole a regulaci certifikačních orgánů. UKAS se také jako první z podobných agentur zasazoval o sjednocení metod práce akreditačních orgánů a v tomto procesu mnoha jiným agenturám asistoval. Stal se tedy iniciátorem spolupráce, z níž vzešlo Mezinárodní akreditační fórum (IAF), které své členy zavazuje k dodržování přísných pravidel při udělování akreditace. Druhým zásadním výstupem IAF je zprostředkování a následný podpis Multilaterální dohody o uznávání (MLA). V roce jejího vzniku (1998) ji podepsalo 17 agentur - UKAS byl samozřejmě mezi nimi a dones se počet signatářů více než zdvojnásobil.

Pro ACM je akreditace u UKAS i přes náročné požadavky zřejmou konkurenční výhodou.

Mnohem důležitější však je, že našim klientům tak poskytujeme jistotu uznání a akceptace vydaného certifikátu po celém světě.